=>Πολλά από τα περιεχόμενα αυτού του blog μεταφράζονται στα ισπανικά και αγγλικά , για τους λατινοαμερικάνους και διεθνείς νετ-φίλους μου....
=>Mucho de este blog viene traduzcido en espanol e ingles para mis amigos latinoamericanos e internacionales...
=>A lot of this blog is translated in spanish and english for my latin-american and around-the-world internet-friends...

Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2008

H καλή μουσική /La musica buena /The good music...Το να λές οτι σου αρέσει αυτό ή το άλλο είδος μουσικής , είναι νομίζω κάτι απαραίτητο όταν συζητάς με κάποιον, για να υπάρχουν κάποιες σταθέρες αναφορές...Επειδή όμως από κάθε είδος μουσικής βγαίνει μεγαλύτερη σαβούρα παρά διαμάντια...και επείδη έχω μανία να μην καταδέχομαι να ακούσω κάτι που δεν είναι πραγματικά πορωτικό, γιατί βαριέμαι αφόρητα και τα στάνταρ που βάζω είναι πολύ υψηλά...νομίζω πως στην πραγματικότητα δεν είμαι φαν κανενός είδους παρά μόνο της καλής μουσικής...
Λέω οτι μου αρέσει το μεξικάνικο μουσικό είδος "ranchera"...Έχω όμως άραγε το δικαίωμα να γενικεύω έτσι , όταν έχουν βγει rancheras τόσο καταπληκτικές σαν και τις παρακάτω ? Και πως να συμβιβαστείς με κάτι λιγότερο...?


Decir que soy fan de este o el otro genero musical , es algo necesario para poder comunicarse con otra gente y dar alguna referencia...Lamentablemete , de cada genero se produzca mas vasura que musica buena , y porque yo me aburro demasiado facil , los estandares que pongo son altos y no puedo escuchar algo si no me fascina de todo , por eso creo que en realidad no soy fan de ningun genero sino solo de la musica buena !!!
Digo que me gusta la musica "ranchera"...Sin embargo , tengo el derecho de hablar asi en general , cuando existen rancheras tan maravillosas como las de abajo ? Y como puedes conformarte con algo menos....?


Saying that I'm fan of this or the other music genre is something necessary in order to have some point of reference and comunicate with people ! Unforunately though , in every kind of music the rubbish-production is more than the REAL music , and since I get very easily bored and I put very high standarts , no accepting to listen anything that doesn't fascinate me 100% , I think that I cannot claim to be fan of a certain genre of music but only of the real and good music...I say that I like the mexican music genre of "ranchera"...Do I have the right though to talk like this , in general the time that excellent "rancheras" like these below exist? And how can I be satisfied with something less...?Δεν υπάρχουν σχόλια: